Nghiên cứu đặc tính lý hóa học của tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis

Tác giả:

Lê Minh Hoàng và ctv, 2013

Ngày đăng: 10-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu đặc tính lý hóa học của tinh trùng cá chẽm mõm nhọn <i>Psammoperca waigiensis</i>
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.215MB | 1264 | 38 | ltxuyen2010
The  objective  of  the  present  study  was  to  determine  the  physic-biochemical  propreties  of sperm of Waigeu seaperch Psammoperca waigiensis. The biochemical properties of seminal fluid  and  the  physical  properties  of  sperm  were  analyzed.  The  seminal  plasma  contained 154.45±2.53  mM  sodium  (Na),  16.89±0.98  mM potassium  (K),  113.58±1.19  mM  chlorine (Cl),  12.75±1.19  mM  calcium  (Ca)  and  6.58±0.70  mM  magnesium  (Mg).  The  following organic component was found: total protein 1.15±0.25 (g.dl-1). The mean sperm density was estimated to be 31.35±2.12 (x10 9 spermatozoa.l-), spermatocrit (%) ranged from 84 to 92 in sperm samples and the mean was 87.7±2.54 (%). The mean of milt volume was 1.28±0.15 ml.fish-1.  Beside,  sperm  movement  was  also  analyzed  included:  motility  of  sperm  (%), velocity (µm.s-1), duration (s). The result was reported to be 95.80±1.23% for sperm motility, 50±3.03 µm.s-1 for the velocity and 18.58±15.66 s for duration of sperm. 
 
Highly significant relationships were found between sperm density and spermatocrit (P<0.01) indicating that optical density can be used as a quick and accurate method of estimating sperm density.  Beside,  the  number of  sperm  was  significantly  relationship with  volume of  semen (P<0.01).  A  significant  correlation  was  also  observed  between  Ca  of  seminal  plasma  and motility sperm and duration (P<0.05), between Na of seminal plasma and velocity (P<0.05). These  parameters  should  be  considered  when  developing  procedures  for  either  artificial fertilization or for cryopreservation of sperm. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm