Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina) tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tác giả:

Lê Trần Trí Thức và ctv, 2013

Ngày đăng: 11-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan (<i>Rana tigerina tigrina</i>) tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
zar 0.334MB | 1541 | 76 | ltxuyen2010
A study on constructing the process of technical propagation of Rana tigerina tigrina (Dubois, 1981) was conducted from April 2012 to April 2013 in Binh Nhat hamlet, Nhi My commune, Cao  Lanh  district,  Dong  Thap  province.  The  experimental  results  showed  that  brood  frogs matured well in canvas tanks at the density of 17 – 25 ind.m-2 in the water level 13 cm, brood frogs fed on pelleted feeds containing 25% crude protein, in addition, vitamin, enzyme, sea fish were supplemented, feeding ratio was at 5 – 7% of total body weight. The percentage of successful  breeding  in  the  artificial  rain  conditions  was  95%  and  in  the  natural  conditions from 83.33 – 86.67%. The time period of metamorphosis of tadpoles: tadpoles 14 days of age started to grow 2 hind leg, tadpoles 19 days of age began to grow enough 4 leg (the rate of variation was 40%), tadpoles from 20 days of age began to lower the tail, tadpoles from 31 – 33  days  old  almost  tail  most  of  the  reduction  (the  rate  of  tail  reduction  was  95%).  When nursing from larval tadpoles to juvenile frogs in a relatively homogeneous environment and the same feeds after 6 weeks, results showed that the survival rate was inversely proportional to nursing density, and was found to be 64.8%, 58.65%, 47.25% at densities of 500 – 550, 700 – 720, 800 – 850 inds.m-2

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm