Mô tả kỹ thuật PCR (Polymerase chain reaction) trong chuẩn đoán bệnh virus đốm trắng trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei, boone 1931) ở giai đoạn giống

Tác giả:

Nguyễn Văn Công và Pattarawan Chanakul, 2013

Ngày đăng: 11-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Mô tả kỹ thuật PCR (Polymerase chain reaction) trong chuẩn đoán bệnh virus đốm trắng trên tôm  thẻ chân trắng (<i>Penaeus vannamei</i>, boone 1931) ở giai đoạn giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.488MB | 1299 | 64 | ltxuyen2010
In this paper, an effective PCR technique was described to diagnose the white spot syndrome virus  in  white  Shrimp  fingerlings  (Penaeus  vannamei),(  Boone  1931).  The  results  also provide some new findings to supplement some previously published results to improve the accuracy of PCR technique to detect WSSV in Shrimp. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm