Bước đầu nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn của Tỏi (Allium sativum L.) trong điều trị bệnh do Aeromonas hydrophila trên Ếch Thái Lan (Rana tigerina)

Tác giả:

Trần Hồng Thủy và ctv, 2013

Ngày đăng: 12-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Bước đầu nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn của Tỏi (<i>Allium sativum</i> L.) trong điều trị bệnh do <i>Aeromonas hydrophila</i> trên Ếch Thái Lan (<i>Rana tigerina</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.88MB | 1256 | 60 | ltxuyen2010
The study was carried out to determine the antibacterial activity of garlic (Allium sativum L.) of treatment effect on the frog disease caused by Aeromonas hydrophila. The results showed that  Aeromonas  hydrophila  was  highly  sensitive  with  garlic  (14.43  –  17.75mm  zone inhibition). Frog were fed with commercial diet supplemented with 0g garlic/kg, 30g garlic/kg feed, 40g  garlic/kg  feed.  The  survival rate  was  60%, 86.7% and  82.2%  for 0g/kg,  30g/kg, 40g/kg, respectively. There were significantly different between the treatments supplemented 0g/kg  and  30g/kg.  No  significant  difference  between  treatments  supplemented  0g/kg  and 40g/kg, however the survival rate of 40g/kg treatment was higher than that of 0g/kg treatment. The RPS (Relative Percent Survival) was 66.7% and 55.7% for 30g/kg, 40g/kg, respectively. The  results  indicated  that  garlic  can  be  used  to  treat  the  disease  caused  by  Aeromonas hydrophila on Thai frog. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm