The impacts of introductions and stocking of exotic species in the Mekong Basin and policies for their control

Tác giả:

Welcomme, R. and Chavalit Vidthayanom, 2003

Ngày đăng: 12-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
The impacts of introductions and stocking of exotic species in the Mekong Basin and policies for their control
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1123 | 22 | ltxuyen2010
Welcomme, R. and Chavalit Vidthayanom. 2003. The impacts of introductions and stocking of exotic species in the Mekong Basin and policies for their control. MRC Technical Paper No. 9, Mekong River Commission, Phnom Penh. 38 pp. ISSN: 1683-1489

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm