Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong nghiên cứu hiện trạng hữu cơ và vi sinh nước ở Đầm Sam chuồn thuộc xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ hoạt động nuôi tôm

Tác giả:

Lê Quốc Đạt và ctv, 2013

Ngày đăng: 16-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong nghiên cứu hiện trạng hữu cơ và vi sinh nước ở Đầm Sam chuồn thuộc xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ hoạt động nuôi tôm
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.91MB | 905 | 8 | ltxuyen2010
This research setted up GIS maps about environment factors by space. The result showed that the status of organic substance is suitable for shrimp farming in this field. The average DO content  fluctuated  between  5.56  and  6.48  mg.l-1.  Concentrations  of  biochemical  oxygen demand (BOD) in the research area ranged from 3.33 mg.l-1 to 6.09 mg.l-1. The average level of BOD 5  was 4.62 ± 0.33 mg.l-1. Nitrate content varied from 0.14 - 0.29 mg.l-1. Phosphate content ranged from 0.16 to 0.19 mg.l-1, the average concentration of PO 4 3- was 0.17 ± 0.01 mg.l-1. Average level of total dissolved solid (TDS) was 11.78 ± 0.37 mg/l. Microbiological status  in the survey  was suitable  for  shrimp  farming  in  this  field.  Average density of  total coliforms was 209.86 ± 51.52 MPN/100ml. Interpolation results showed that the fluctuation of  water  quality  according  to  the  space  was  not  large,  as  for  pH  and  BOD 5 ,  TC,  TDS parameters is a big difference between near-shore and offshore areas. Value of pH is low in the research sites, especially at the PM1, PM5 and PM6 points. Using mapping to represent quality of water is a new tendency of research. The space processing technique returns results clearly, exactly and proves the preeminence of GIS tool. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm