Xác định các dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn tại Bến Tre đối với người dân địa phương

Tác giả:

Nguyễn Công Tráng và Nguyễn Văn Trai, 2013

Ngày đăng: 16-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Xác định các dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn tại Bến Tre đối với người dân địa phương
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.39MB | 784 | 10 | ltxuyen2010
Mangrove ecosystem plays an important role in supporting people’s livelihoods for different stakeholders.  In  Ben  Tre  province,  there  are  many  stakeholders  who  are  depending  on mangrove  ecosystem  for  their  jobs  and  income,  for  instance,  shrimp  farmers,  fishermen, cultivation farmers, forest rangers, etc. Therefore, mangrove forest is regarded as a “common property” for different groups. In recent years, the development of shrimp farming in Ben Tre, which  heavily  uses  mangrove  forest  resources,  has  brought  significant  profits  for  shrimp farmers  on  the  one  hand,  but  on  another  hand  it  raises  concerns  in  terms  of  reducing ecosystem services’s value for other stakeholders, due to negatively environmental changes driven by its activities. In this scope, it is necessary to identify mangrove ecosystem services under perception of different local stakeholders, in order for the local government to have a closer look on the common benefits among multi-stakeholders depending on mangroves, and thus to apply more appropriate strategies to conserve this ecosystem services. Based on data from  interviews  with  local  stakeholders  and  literature,  this  paper  presents  mangrove ecosystem services identified by local stakeholders in Ben Tre, and define their significance to the local people. Findings from this research would help the local government to be more aware  of  benefits  playing  on  multi-stakeholders  rather  than  intensive  shrimp  farming development alone.             

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm