Kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần loài cá sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Tác giả:

Nguyễn Thị Diệu Phương và ctv, 2013

Ngày đăng: 17-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần loài cá sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.261MB | 973 | 12 | ltxuyen2010
Đakrông là huyện miền núi nằm ở biên giới phía Tây Nam của tỉnh Quảng Trị, là một trong số 62 huyện nghèo của cả nước Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP). Đakrông có hệ thống sông suối chằng chịt, trong đó sông Đakrông là sông chính chảy qua huyện với chiều dài của sông Đakrông  là  85  km  bắt  nguồn  từ  dãy  núi  Trường  Sơn  ở  phía  Nam  và  Đông  Nam  huyện Đakrông. Đakrông có địa hình hiểm trở, sông khúc khuỷu, hệ sinh thái sông đa dạng với nên sỏi đá. Nơi đây người dân tộc Pa Kô, Vân Kiều sinh sống dọc theo 2 bên bờ sông và có sinh kế gắn liền với làm nương rẫy và khai thác thủy sản cá. Hiện nay nguồn lợi thủy sản ở sông suối đang bị suy giảm nghiêm trọng và có rất ít nghiên cứu về thành phần loài cá ở Đakrông. Kết quả bước đầu của dự án Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản vùng cao (HighARCS) về nghiên cứu thành phần loài cá trên sông Đakrông nhằm góp phần đánh giá hiện trạng về đa dạng thành phần loài, nhằm xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản sông Đakrông Quảng trị.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm