Nghiên cứu về đặc điểm sinh sản của cá thát lát (Notopterus notopterus) ở Đầm Nậy, xã Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả:

Nguyễn Đức Phú và Ngô Thị Hương Giang, 2013

Ngày đăng: 17-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu về đặc điểm sinh sản của cá thát lát (<i>Notopterus notopterus</i>) ở Đầm Nậy, xã Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.92MB | 1899 | 57 | ltxuyen2010
Bronze featherback or Knifefish (Notopterus notopterus) is the only specie from Notopterus Genus, Notopteridea Family. This kind of fish is the primary exploited specie in Nay  lake, Phu Thanh Commune, Phu Vang District, which it resource have got risk in reduction shown in  their  exploted  size  and  production,  and  their  market  prices.  The  purpose  of  studying biological characteristics of Knifefish is to supplement and update its scientific information, specially this specie in Thua Thien Hue provice and in the North Centre of Viet Nam as well. In addition, this study sets a database for suitainable exploitation and protection of this specie at its local region.   

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm