Giải pháp khai thác bền vững nguồn lợi tôm hùm giống tại Đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa

Tác giả:

Vũ Như Tân và Trần Văn Dũng, 2013

Ngày đăng: 24-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Giải pháp khai thác bền vững nguồn lợi tôm hùm giống tại Đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.413MB | 812 | 14 | ltxuyen2010
The survey was conducted in 2012 in order to evaluate the status of seed lobsters exploitation in Nha Phu lagoon, Khanh Hoa province. In this survey, 274 samples in the total of 874 seed lobsters  exploiting  households  in  Nha  Phu  lagoon  were  investigated  and  interviewed  by common survey methods. The result showed that lobster juveniles are mainly caught by the methods  of  traps  (68.3%),  purse  seines  (21.2%)  and  diving  (10.5%).  The  major  species exploited  for  grow-out  culture  here  were  ornate  spiny  lobster  and  scalloped  spiny  lobster. Main  harvesting  season  was  from  October  to  April  of  the  following  year,  focusing  on December,  January  and  February.  The  number  of  estimately  harvested  seed  lobsters  was 629,880  with  the  values  of  over  138  billion  VND.  However,  there  have  still  been  many problems in the lobsters exploiting industry in the local areas such as small size, high motality rate, using unsustainable exploiting methods, affecting the coral resources and environmental pollution.  Based  on  this,  the  study  put  forward  a  large  number  of  suggestions  related  to techniques, plans and policies in order to develop the seed lobster fishing industry in the local areas conformable to the sustainable directions. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm