So sánh lợi nhuận cho hộ nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa

Tác giả:

Đặng Hoàng Xuân Huy và ctv, 2013

Ngày đăng: 24-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
So sánh lợi nhuận cho hộ nuôi tôm thẻ chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i>) tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.815MB | 1360 | 40 | ltxuyen2010
This study compares profitability for the white leg shrimp farmings in Khanh Hoa and Phu Yen provinces with the following  indicators: surplus of producer and profit per heacta. An average surplus of producer in Khanh Hoa  was 98,115,837 ± 232,743,680 VND/ha, ranging from  -339,875,000  to  1,050,000,000  VND/ha;  in  Phu  Yen  province,  this  value  was 
86,780,323 ± 84.055.564 VND/ha, ranging from  -85,840,000 to 285,937,500 VND/ha. Profit per hecta in Khanh Hoa was 127,079,210 ± 260,237,783 VND/ha, with the lowest value was -857,217,241 VND/ha and   the highest value was 271,435,417 VND/ha; in Phu Yen province, profit  per  hecta  was  79,460,254  ±  84,293,958  VND/ha,  with  the  lowest    value  was  -
90,576,667  VND/ha  and  the  highest  value  was  271,435,417  VND/ha.  The  research  results also showed that although farming in Khanh Hoa was more difficult than in Phu Yen province (average  profit  per  hecta  is  negative)  but  households  continue  to  participate  in  farming (surplus of producers per hecta is positive); this is the largest risks sector (standard deviation is big and min values of the two indicators are negative), but the attractiveness of this sector is high (max values of the two indicators are positive and much larger than the average value). 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm