Đo lường khả năng sinh lời của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

Tác giả:

Võ Đình Quyết và Đặng Hoàng Xuân Huy, 2013

Ngày đăng: 24-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Đo lường khả năng sinh lời của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.297MB | 1271 | 8 | ltxuyen2010
The study focuses on measuring the profitability of seafood processing enterprises in Khanh Hoa  Province  from  2007  to  2010.  Research  results  show  that  seafood  processing  and exporting industry in Khanh Hoa were facing lots of difficulties as number of enterprises had negative  ROA,  ROE,  ROS  in  2007  is  7  (18.42%),  in  2008  is  14  (36.84%),  in  2009  is  14 (36.84%),  and 2010  is  13  (34.21%). The  study  also  recommends the  enterprises should be supported  with  financial  credit  and  reasonable  interest  rates  to  help  them  reduce  costs, increase  their  competitiveness  in  the  international  market.  Closer  linkages  between  the enterprises and farmer are also recommended.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm