Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ thành thục của Tu hài mẹ và tỷ lệ sống của ấu trùng (Lutraria philippinarum)

Tác giả:

Trần Thế Mưu và Vũ Văn Sáng, 2013

Ngày đăng: 28-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ thành thục của Tu hài mẹ và tỷ lệ sống của ấu trùng  (<i>Lutraria philippinarum</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.657MB | 1727 | 17 | ltxuyen2010
Thí nghiệm dùng tảo dị dưỡng (Schizochytrium) và hỗn hợp tảo tươi (Chlorella, Isochrysis, Chaetoceros) làm thức ăn nuôi vỗ tu hài mẹ (Lutraria philippinarum) ở mật độ 30 con/m2  trong bể composite 1m3  cho thấy tu hài mẹ sử dụng tảo dị dưỡng có tỷ lệ thành thục (92,86 ± 1,50%) cao hơn đáng kể so với thí nghiệm dùng tảo tươi (74,06 ± 2,50%; P<0,05), trong khi đó các thông số về sức sinh sản tuyệt đối, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ phát triển thành ấu trùng Trochophore không có sai khác đáng kể (P>0,05). Kết quả thí nghiệm ương ấu trùng tu hài trong bể composite 2m3 sử dụng hỗn hợp tảo dị dưỡng Schizochytrium kết hợp với tảo khô Spirulina làm thức ăn cho ấu trùng từ 4 đến 21 ngày tuổi cho tỷ lệ sống tương đương với lô thí nghiệm sử dụng hỗn hợp tảo tươi (Isochrysis galbana, Chroomonas salina) lần lượt là 21,6 ± 5,6% và 20,4 ± 3,5% (P>0,05). 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm