Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu của trang trại nuôi trồng thủy sản ở Trà Vinh

Tác giả:

Trần Ái Kết

Ngày đăng: 28-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu của trang trại nuôi trồng thủy sản ở Trà Vinh
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.203MB | 1395 | 16 | ltxuyen2010
Applied  with  the  leverage  theory  of  Eugene  F.  Brigham  (1991),  the  study  analyses capital structure of fishery farms in Tra Vinh province. With a sample of 310 farms, the results  show  that  land  value  contributed  the  largest  part  of  fishery  farm’s  capital, followed by loans. Debt ratio of higher than 40% was found in about 30% of farms. The results also consistent with the leverage theory in the sense that farms with higher debt ratio faces higher risk, especially for those with debt ratio of higher 80%. 
 
Regression  analysis  also  shows  that  some  socio-economic  variables  can  have impact on fishery farm’s capital structure, which has been found in other several studies in the world. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm