Xác định tỷ lệ nhiễm một số loài vi khuẩn thường gặp trong các cơ quan, tổ chức của cá Trôi Ấn Độ ( Labeo rohita) khỏe

Tác giả:

Chu Đức Thắng, 2007

Ngày đăng: 28-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Xác định tỷ lệ nhiễm một số loài vi khuẩn thường gặp trong các cơ quan, tổ chức của cá Trôi Ấn Độ (<i> Labeo rohita</i>) khỏe
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.144MB | 1123 | 22 | ltxuyen2010
Several common aerobic bacteria were isolated from selected tissues of healthy major carps (Labeo rohita) kept in ponds, lakes and lagoons in the Red River Delta. Ten samples each  of  muscle,  liver,  spleen,  kidneys,  gills,  and  intestine  of  healthy  major  carp  were investigated for common bacteria. Seven kinds of bacteria, viz. Salmonella sp., Aeromonassp., Pseudomonas  sp.,  Bacillus  subtilis,  Staphylococcus  sp.,  Streptococcus  sp.,  and Proteus  vulgaris  were  found.  All  of  the  found  bacteria  were  detected  in  the  intestine, whereas only two to five kinds were found in the other tissues. Aeromonas sp. was found in all of the six selected tissues; Salmonella sp. and Proteus vulgaris were detected only in the  intestine;  Streptococcus  sp.  was  found  in  all  the  tissues,  except  muscle.  The  total number of colony forming units (CFU) per gram was highest in the intestine and lowest in muscle, being 142,800*10 2  and 0.6*10 2 , respectively. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm