Tóm tắt chính sách: quy hoạch và quản lý tổng hợp không gian vùng bờ biển hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam

Tác giả:

MFF

Ngày đăng: 29-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Tóm tắt chính sách: quy hoạch và quản lý tổng hợp không gian vùng bờ biển hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.024MB | 1611 | 32 | ltxuyen2010

Tóm tắt chính sách: quy hoạch và quản lý tổng hợp không gian vùng bờ biển hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm