Di cư của cá ở hạ lưu sông Mê Công: những vấn đề liên quan tới qui hoạch và quản lý môi trường

Tác giả:

Anders F. Poulsen et al

Ngày đăng: 29-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Di cư của cá ở hạ lưu sông Mê Công: những vấn đề liên quan tới qui hoạch và quản lý môi trường
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.01MB | 1367 | 27 | ltxuyen2010

Di cư của cá ở hạ lưu sông Mê Công: những vấn đề liên quan tới qui hoạch và quản lý môi trường

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm