Hiện trạng và hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của mô hình nuôi cá lóc đầu nhím trong vèo ở Long Mỹ – Hậu Giang

Tác giả:

Phan Trọng Hiếu

Ngày đăng: 15-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Hiện trạng và hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của mô hình nuôi cá lóc đầu nhím trong vèo ở Long Mỹ – Hậu Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.2MB | 1887 | 33 | nhloc

Kết quả cho thấy, kích cỡ vèo được nông hộ sử dụng để nuôi cá lóc phụ thuộc vào diện tích mặt sông của từng hộ gia đình, Thể tích trung bình mỗi vèo khoảng 80,1±17,64 m3/vèo, cá giống được các nông hộ mua về với kích cỡ từ lồng 6 đến lồng 8. Mật độ cá lóc thả nuôi 197,334±40,234 con/m3, cá khi thu hoạch có tỷ lệ sống trung bình là 57,75±9,524%. Lợi nhuận bình quân mỗi vèo là 34 275 000 VNĐ/vèo.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm