Ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với các thể tích bể ương khác nhau

Tác giả:

Cao Đức Phú

Ngày đăng: 21-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với các thể tích bể ương khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.5MB | 1006 | 75 | nhloc

Thí nghiệm được bố trí gồm hai hệ thống bể ương 4m3 (nghiệm thức 1) và 8m3 (nghiệm thức 2), thời gian thí nghiệm từ giai đoạn Nauplius đến giai đoạn PL10, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, mật độ ương 300 ấu trùng/lít. Kết quả thí nghiệm ở giai đoạn PL10 cho thấy tỷ lệ sống của ấu trùng đạt cao nhất ở nghiệm thức 1 là 34,7% trong khi đó nghiệm thức 2 chỉ đạt 25,5%. Mặt khác, khi phân tích về khả năng tăng trưởng của ấu trùng thì ngược lại, nghiệm thức 2 ấu trùng phát triển tốt và đạt đến 10,83mm trong khi đó nghiệm thức 1 ấu trùng chỉ đạt chiều dài là 9,61mm. Qua phân tích thống kê nhận thấy tỷ lệ sống và chiều dài ấu trùng  giữa hai nghiệm thức có sự khác biệt không ý nghĩa (P<0,05). Tóm lại thể tích bể 4m3 ương tốt hơn so với thể tích bể 8m3 trong ương tôm thẻ chân trắng.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm