Tác dụng kháng khuẩn của dịch chiết rễ cỏ Xước (Achyranthes aspera L.) và lá Sầu đâu (Azadirachta indica A.) lên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila.

Tác giả:

Nguyễn Thị Hoàng Dung

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Tác dụng kháng khuẩn của dịch chiết rễ cỏ Xước (Achyranthes aspera L.) và lá Sầu đâu (Azadirachta indica A.) lên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1568 | 44 | nhloc

Đề tài “Tác dụng kháng khuẩn của dịch chiết rễ cỏ Xước (Achyranthes aspera L) và lá Sầu đâu (Azadirachta indica A.) lên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Aeromonas hydrophila” được thực hiện nhằm tìm ra loại thảo dược có tính chất đối kháng với vi khuẩn Edwardsiella ictaluriAeromonas hydrophila. . Kiểm tra tính kháng của 2 loại thảo dược rễ cỏ Xước và lá Sầu đâu bằng phương pháp đục lỗ thạch với vi khuẩn chỉ thị là Edwardsiella ictaluri Aeromonas hydrophila. Kết quả cho thấy 2 loại dịch chiết thảo dược đều có tính kháng khuẩn đối với Edwardsiella ictaluri Aeromonas hydrophila, thể hiện qua giá trị trung bình đường kính vòng kháng khuẩn. Dịch chiết rễ cỏ Xước được chiết xuất bằng cách ngâm với cồn 70% ở tỷ lệ 1:1 có tác dụng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri với đường kính vòng kháng khuẩn cao nhất là 3,3 mm, đối với vi khuẩn Aeromonas hydrophila dịch chiết rễ cỏ Xước không có tác dụng kháng khuẩn. Dịch chiết lá Sầu đâu ngâm với cồn 70% và đun với cồn 70% ở tỷ lệ 1:1 đều có tác dụng kháng cả  2 loại vi khuẩn, dịch chiết ngâm với cồn 70% cho khả năng kháng cao hơn (Edwardsiella ictaluri là 6 mm, Aeromonas hydrophila là 13,6 mm).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm