Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Nanh Heo giai đoạn cá giống

Tác giả:

Phạm Văn Vĩnh

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Nanh Heo giai đoạn cá giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 3.8MB | 1032 | 23 | nhloc

Đề tài: “Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Nanh Heo giai đoạn cá giống”  Nhằm mục tiêu xác định hàm lượng đạm phù hợp cho sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Heo từ giai đoạn cá giống. Từ đó bổ sung thêm một số thông tin về vấn đề sử dụng thức ăn cho cá Nanh Heo giai đoạn cá giống  2 tháng tuổi.

Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức cùng mật độ 65 con/giai. Thức ăn với hàm lượng đạm khác nhau: 25N (NT I); 30N (NT II); 35N (NT III).

Kết quả: Các chỉ tiêu môi trường nằm trong phạm vi thích hợp cho sự tăng trưởng và phát triển của cá. Tỷ lệ sống của cá đạt cao nhất ở nghiệm thức III là  83,6% và không khác biệt (p > 0,05) so với tỷ lệ sống của cá ở 2 nghiệm thức còn lại. Bên cạnh đó , tăng trưởng về khối lượng và chiều dài của cá đạt giá trị cao nhất lần lượt là 2,48g và 0,68 cm. Các chỉ tiêu về khối lượng và chiều dài cá khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm