Thử nghiệm sử dụng dịch trùn quế Promin trong ương ấu trùng tôm sú

Tác giả:

Châu Văn Triều

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thử nghiệm sử dụng dịch trùn quế Promin trong ương ấu trùng tôm sú
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 2393 | 27 | nhloc

Kết quả cho thấy chiều dài PL12 ở nghiệm thức giàu hóa với liều lượng 5ppm cho chiều dài ấu trùng cao (11,33±0,23 mm).
Tỷ lệ sống PL12 ở nghiệm thức giàu hóa với liều lượng 5ppm cao nhất (69,34±0,58%).

Chất lượng đánh giá tôm giống PL12 theo Watchana Sunththorn của các nghiệm thức điều cho kết quả tốt với số điểm đánh giá 80 điểm trở lên.

Như vậy, việc sử dụng promin theo phương pháp giàu hóa Artemia với liều lượng 5ppm có ảnh hưởng đến chất lượng ấu trùng tôm sú tốt hơn so với các nghiệm thức trộn promin và nghiệm thức không sử dụng promin.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm