Ảnh hưởng của dịch chiết nấm Linh chi trong ương cá Trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn hương lên giống

Tác giả:

Nguyễn Minh Thành

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của dịch chiết nấm Linh chi trong ương cá Trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn hương lên giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 1112 | 56 | nhloc

So sánh ảnh hưởng của bổ sung dịch chiết nấm Linh chi ly trích bằng phương pháp ngâm cồn 700 với liều lượng khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê vàng giai đoạn từ 45 ngày tuổi đến 75 ngày tuổi gồm 4 nghiệm thức và được bổ sung dịch chiết nấm Linh chi vào thức ăn với liều lượng lần lượt là 5 ml/kg, 10 ml/kg, 15 ml/kg, 20 ml/kg. Sau 4 tuần tiến hành thí nghiệm ương, nghiệm thức không bổ sung dịch chiết nấm Linh chi cho kết quả về các giá trị tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng khối lượng, tốc độ tăng trưởng chiều dài đạt thấp nhất lần lượt là: 72,67%, 0,072 g/ngày và 0,095 cm/ngày. Còn ở nghiệm thức bổ sung dịch chiết nấm linh chi ở liều lượng là 15ml/kg thức ăn thì kết quả về các giá trị này đạt cao nhất với tỷ lệ sống 97 %, tốc độ tăng trưởng khối lượng 0,121 g/ngày và tốc độ tăng trưởng chiều dài là 0,143 cm/ngày.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm