Ảnh hưởng của dịch chiết Bạch hoa xà lên vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá

Tác giả:

Quách Thị Thanh Tâm

Ngày đăng: 24-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của dịch chiết Bạch hoa xà lên vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 3.4MB | 1501 | 46 | nhloc

Thí nghiệm được tiến hành xác định tính kháng khuẩn của dịch chiết Bạch hoa xà trên 2 vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri ở các mật độ vi khuẩn 103, 106, 109 (CFU/ml), với 3 lần lặp lại. Sau thời gian tiến hành thí nghiệm, kết quả xác định được:

Trong 3 phương pháp chiết xuất Bạch hoa xà thì phương pháp ngâm bằng cồn 70oC trong 6 ngày cho kết quả kháng vi khuẩn Aeromonas hydrophila cao nhất, cụ thể là: ở tỷ lệ dịch chiết 3:1 với mật độ 109 cfu/ml thì đường kính vòng khuẩn đạt (19,8 ± 1,0 mm).

Trong 3 phương pháp chiết xuất thì phương pháp ngâm lá Bạch hoa xà trong cồn 70oC thời gian 6 ngày cho kết quả kháng Edwardsiella ictaluri cao nhất, cụ thể là: ở tỷ lệ dịch chiết 3:1 với mật độ 109 cfu/ml thì đường kính vòng khuẩn đạt (22,7 ± 0,5 mm).

Đường kính vòng tròn kháng khuẩn của dịch chiết Bạch hoa xà kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri luôn cao hơn so với vi khuẩn Aeromonas hydrophila trong cùng  phương pháp chiết xuất, tỷ lệ dịch chiết và mật độ vi khuẩn.

Qua kết quả thí nghiệm cho thấy có thể sử dụng thảo dược Bạch hoa xà ức chế 2 loại vi khuẩn Aeromonas hydrophila  và  Edwardsiella ictaluri trong những nghiên cứu khác.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm