Khảo sát thành phần và số lượng giống loài thuộc một số ngành tảo chủ yếu trên hệ thống kênh dẫn và ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Đầm Dơi – Cà Mau.

Tác giả:

Lương Minh Vũ

Ngày đăng: 24-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát thành phần và số lượng giống loài thuộc một số ngành tảo chủ yếu trên hệ thống kênh dẫn và ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Đầm Dơi – Cà Mau.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 1715 | 75 | nhloc

Ở 4 thủy vực thu mẫu, xác định được 26 loài tảo thuộc những ngành tảo như : ngành tảo Bacillariophyta, ngành tảo Cyanophyta, ngành tảo Chorophyta và ngành tảo Euglenophyta. Trong đó ngành tảo Bacillariophyta chiếm số lượng loài cao nhất với 15 loài và ngành tảo thấp nhất là ngành tảo Chorophyta với 3 loài. Ở các thủy vực thu mẫu thì thủy vực kênh 1 có số loài cao nhất trong các thủy vực. Một số loài tảo chiếm ưu thế như : Coscinodiscus rothii, Skeletonema costatum, Chlorococcum humicola, Euglena geniculata….

Trong các thủy vực thu mẫu, ngành tảo Bacillariophyta là ngành tảo chiếm mật độ loài cao nhất với 766.000 ct/l,  ngành tảo Chorophyta có mật độ loài thấp nhất với 175.000 ct/l. Thủy vực ao 1 có mật độ loài cao nhất với 437.000 ct/l trong các thủy vực thu mẫu.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm