Mật số vi khuẩn Vibrio và Bacillus trong ương ấu trùng tôm sú và thẻ chân trắng theo qui trình nước trong kín

Tác giả:

Phạm Ngô Anh Hào

Ngày đăng: 24-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Mật số vi khuẩn Vibrio và Bacillus trong ương ấu trùng tôm sú và thẻ chân trắng theo qui trình nước trong kín
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.4MB | 1553 | 72 | nhloc

Mật độ vi khuẩn Vibrio trung bình trong mẫu ấu trùng tôm sú, ấu trùng tôm thẻ chân trắng, nước ương tôm sú, nước ương tôm thẻ chân trắng với các giá trị lần lượt là: 4,36±3,69; 4,24±2,94; 3,25±2,00; 3,77±2,62 (x103 CFU/mL). Mật độ Bacillus trung bình trong các mẫu nước ương tôm sú, tôm thẻ chân trắng; ấu trùng tôm sú, ấu trùng tôm thẻ chân trắng lần lượt là: 3,50±3,51; 2,80±2,82; 2,86±3,24; 2,76±2,78 (x104 CFU/mL). Giá trị mật độ vi khuẩn tổng trung bình trong mẫu ấu trùng tôm thẻ chân trắng, ấu trùng tôm sú; nước ương tôm thẻ chân trắng, nước ương tôm sú lần lượt là: 15,9±12,3; 14,7±12,9; 3,95±2,78; 3,97±2,46 (x105 CFU/mL).

Qua khảo sát mẫu ấu trùng và mẫu nước ương trên cả 2 đối tượng ương đều không có ký sinh trùng.

Tỷ lệ sống của ấu trùng tôm sú 36,6±3,30, tôm thẻ chân trắng là 34,2±9,60 giữa 2 nghiệm thức với khác biệt không có ý nghĩa thống kê (α=5%).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm