Ảnh hưởng của mật độ tới hiệu quả khi ương cá Trê Vàng và cá Trê Lai

Tác giả:

Bùi Hải Yến

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của mật độ tới hiệu quả khi ương cá Trê Vàng và cá Trê Lai
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.5MB | 1738 | 59 | nhloc

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương khác nhau lên tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá cỡ 20 ngày tuổi với Trê Vàng có Wđ = 0,19gam; Lđ = 2,46cm và Trê Lai có Wđ = 0,28gam; Lđ = 3,51cm đến 65 ngày tuổi được thực hiện tại Nhà Trọ Kim Tiền, Phường Lê Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Thí nghiệm 1 ương cá Trê Vàng với ba mật độ khác nhau 50, 100, 150 con/bể (bể 40L), thí nghiệm 2 ương cá Trê Lai với ba mật độ khác nhau là 50, 100, 150 con/bể (bể 40L). Thức ăn sử dụng trong quá trình thí nghiệm là trùn trỉ và thức ăn công nghiệp. Kết quả ương cá Trê Vàng đạt khối lượng trung bình khi thu hoạch ứng với  các giá trị là 2,08g, 2,11g và 1,59g, tỉ lệ sống tương ứng là 92,7%, 70,3%, 74,2%. Sự sai khác về khối lượng cá khi thu hoạch giữa 3 mật độ ương có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Kết quả ương cá Trê Lai đạt khối lượng trung bình khi thu hoạch ứng với các giá trị 3,72g, 2,96g, 3,24g, tỉ lệ sống tương ứng là 9,67%, 74,3%, 50,9%. Sự sai khác về khối lượng cá khi thu hoạch giữa 3 mật độ ương có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Kết quả theo dõi tăng trưởng và tỉ lệ sống đạt cao nhất ở mật độ 50 con/bể với cả 2 đối tượng ương. Như vậy, bên cạnh thức ăn mật độ có tác động đáng kể đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá Trê Vàng và Trê Lai trong quá trình ương nuôi.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm