Ảnh hưởng của pH, độ kiềm lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống trong ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

Tác giả:

Danh Bo Ri Sool

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của pH, độ kiềm lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống trong ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 2100 | 214 | nhloc

Tóm lại, trong ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng pH và độ kiềm có ảnh hưởng rất lớn lên môi trường nước ương đặc biệt là sự sinh trưởng, phát triển và sức chịu đựng của ấu trùng tôm thẻ. Giá trị pH thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm thẻ chân trắng là 7,0 – 8,5 và độ kiềm là 120 – 145 mg CaCO3/l.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm