Thực nghiệm lai tạo cá trê vàng và cá trê phi

Tác giả:

Ngô Trúc Thi

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thực nghiệm lai tạo cá trê vàng và cá trê phi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 8MB | 1930 | 94 | nhloc

Đề tài được bố trí với 2 thí ngiệm là lai tạo cá trê vàng cái với cá trê phi đực và lai tạo cá trê vàng đực với cá trê phi cái. Thí nghiệm lai tạo cá trê vàng cái với cá trê phi đực với liều lượng tiêm (150µg LH-RHa + 10mg DOM/1kg cá cái) cho kết quả sinh sản cao nhất với sức sinh sản tương đối là 66.597 trứng/kg cá cái, tỷ lệ thụ tinh đạt 82,9%. Thí nghiệm lai tạo cá trê vàng đực với cá trê phi cái ở liều lượng tiêm (100µg LH-RHa + 10mg DOM/kg cá cái) cho kết quả sinh sản cao nhất với sức sinh sản tương đối là 118.884 trứng/kg cá cái, tỷ lệ nở đạt 50,9%, tỷ lệ dị hình cao 66,6%. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm