Giáo trình kinh tế thủy sản - Đại Học Cần Thơ

Tác giả:

TS.Lê Xuân Sinh

Ngày đăng: 04-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Giáo trình kinh tế thủy sản - Đại Học Cần Thơ
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.49MB | 6168 | 449 | hieuqt

Dành cho sinh viên đại học ngành nuôi trồng thủy sản.

Lời nói đầu
Giới thiệu môn học
Chương 1: Bối cảnh chung của ngành thủy sản
Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong kinh tế và quản lý
Chương 3: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận
Chương 4: Nghiên cứu thị trường trong ngành thủy sản
Chương 5: Quản lý rủi ro trong sản xuất kinh doanh

Tài liệu tham khảo

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm