Tìm hiểu một số đặc điểm sinh học của cá Phèn Vàng (Polynemus dubius)

Tác giả:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Tìm hiểu một số đặc điểm sinh học của cá Phèn Vàng (Polynemus dubius)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.4MB | 2524 | 56 | nhloc

Kết quả cho thấy: cá Phèn Vàng là loài ăn động vật, thức ăn chủ yếu của cá bao gồm giun (54,2%), các loại thức ăn không xác định được (20,8%), giáp xác (17,5%) và cá con (7,5%). Hệ số tương quan giữa chiều dài ruột và chiều dài thân RLG = 0,41. Phương trình hồi quy W = 0.0148L2.7387 với hệ số tương quan R2 = 0.9649. Hệ số thành thục tương đối cao và thấp nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4 là GSI = 0,35%.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm