Nghiên cứu sử dụng dịch trùn quế Promin trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo qui trình nước trong

Tác giả:

Nguyễn Bảo Trung

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Nghiên cứu sử dụng dịch trùn quế Promin trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo qui trình nước trong
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.5MB | 2071 | 124 | nhloc

Kết quả thí nghiệm cho thấy, ấu trùng được cho ăn thức ăn bổ sung dịch trùn quế Promin với liều lượng 3ml/kg thức ăn chế biến mỗi ngày cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ sống trung bình 90,0 ± 0,48%. Dịch trùn quế khi được sử dụng đã góp phần làm cho các yếu tố môi trường ổn định và tốt hơn. Càng về cuối chu kì ương, hàm lượng TAN và N-NO2- có khuynh hướng giảm và thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng, hàm lượng N-NO3- tăng nhưng vẫn nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng. Bên cạnh đó, bổ sung dịch trùn quế Promin với liều lượng 3ml/kg thức ăn chế biến mỗi ngày đã góp phần hạn chế sự phát triển mật số vi khuẩn Vibrio sp. Đồng thời việc bổ sung dịch trùn quế với liều lượng 3ml/kg thức ăn chế biến mỗi ngày cho tỷ lệ ấu trùng biến thái tốt hơn so với nghiệm thức không sử dụng.

Như vậy, sử dụng dịch trùn quế với liều lượng trên đã góp phần tích cực trong quản lí môi trường bể ương, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn Vibrio sp. cũng như góp phần gia tăng năng suất giống tôm càng xanh.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm