Ảnh hưởng của một số loài thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá Chép Phụng giai đoạn 7 ngày tuổi (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

Tác giả:

Trần Văn Tèo

Ngày đăng: 13-05-2017
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của một số loài thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá Chép Phụng giai đoạn 7 ngày tuổi (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1385 | 48 | nhloc

·        Thức ăn công nghiệp và tép là 2 loại thức ăn giúp cá phát triển nhanh về chiều dài và trọng lượng, màu sắc của cá sáng hơn so với thức ăn trùn chỉ.

·        Sử dụng thức ăn công nghiệp để ương cá Chép Phụng sẽ cho tỷ lệ sống cao hơn so với thức ăn là Tép và Trùn chỉ.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm