Kỹ thuật nâng cao hiệu quả của quy trình sản xuất nghêu giống

Tác giả:

ThS. Chu Chí Thiết

Ngày đăng: 16-03-2018
Đóng góp bởi: Tổng cục thủy sản
Kỹ thuật nâng cao hiệu quả của quy trình sản xuất nghêu giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
doc 0.085MB | 1103 | 28 | LELINH

Quy trình sản xuất nghêu giống bao gồm:

1. Sản xuất sinh khối tảo thuần,

2. Sản xuất sinh khối tảo tự nhiên trong ao,

3. Lựa chọn, nuôi vỗ và kích thích sinh sản nghêu bố mẹ,

4. Ương ấu trùng giai đoạn bơi tự do (ấu trùng D-veliger),

5. Ương và thuần hóa con giống,

6. Thu hoạch và vận chuyển con giống

(Ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 26/6/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm