Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cá giống

Tác giả:

Phạm Thanh Hải

Ngày đăng: 25-09-2018
Đóng góp bởi: Trung tâm Thủy sản tỉnh Bình Phước
Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cá giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
docx 0.042MB | 1228 | 42 | LELINH

Đây là một số tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc chọn giống và thả giống trong nuôi cá.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm