Giun nhiều tơ và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Tác giả:

Huỳnh Phước Vinh

Ngày đăng: 23-10-2018
Đóng góp bởi: Tạp chí khoa học Trường ĐH Cần Thơ
Giun nhiều tơ và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.98MB | 1364 | 38 | LELINH

Bài viết này sẽ tóm tắt một số đặc điểm sinh học của giun nhiều tơ và nêu ra tầm quan trọng của chúng trong nuôi trồng thủy sản. 

1. Phân loại giun nhiều tơ

2. Vòng đời của giun nhiều tơ

3.  Vai trò của giun nhiều tơ trong nuôi trồng thủy sản bền vững 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm