Hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú

Tác giả:

Hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú

Ngày đăng: 21-03-2019
Đóng góp bởi: Dự án VIE/97/030
Hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0MB | 2162 | 143 | LELINH

Hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú bao gồm:

- Cách thu mẫu nước trong ao

- Yếu tố theo dõi và tần suất thu mẫu

- Cách theo dõi thông số môi trường nước nuôi tôm sú: nhiệt độ, pH, oxy, độ trong, độ sâu, màu nước.


"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm