Công nghệ sản xuất giống cá chẽm (Lates calcarifer)

Tác giả:

Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản III

Ngày đăng: 28-06-2019
Đóng góp bởi: NTTS III
Công nghệ sản xuất giống cá chẽm (Lates calcarifer)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.22MB | 2086 | 79 | LELINH

Mô tả sản phẩm/qui trình công nghệ và khả năng ứng dụng vào thực tiễn:

Một số đặc điểm sinh học của cá chẽm

Một số vấn đề trong sản xuất giống cá chẽm:

- Các hình thức sinh sản

- Vấn đề trong ương ấu trùng

- Ương cá giống

- Bệnh trong sản xuất giống

Tham khảo thêm quy trình đầy đủ sản xuất giống cá chẽm tại: https://tepbac.com/technical/full/399-cong-nghe-san-xuat-giong-ca-chem-ca-vuoc.htm

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm