Ảnh hưởng của độ mặn và mật độ đến ương nuôi cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata (Bleeker 1852)) giai đoạn 10 – 45 ngày tuổi

Tác giả:

Nguyễn Phú Hòa, Võ Phương Tùng, Nguyễn Văn Bảo

Ngày đăng: 13-08-2019
Đóng góp bởi: Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 2/2018
Ảnh hưởng của độ mặn và mật độ đến ương nuôi cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata (Bleeker 1852)) giai đoạn 10 – 45 ngày tuổi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.8MB | 1123 | 17 | LELINH

Khảo sát “Ảnh hưởng của độ mặn và mật độ đến ương nuôi cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata (Bleeker 1852)) giai đoạn 10 – 45 ngày tuổi” được thực hiện nhằm xác định một số điều kiện thích hợp trong ương nuôi cá bống tượng. Kết quả cho thấy việc ương cá bột cá bống tượng ở 10 ppt cho kết quả tăng trưởng và tỷ lệ sống tốt nhất so với việc ương ở 0ppt, 5ppt và 15ppt. Cá bống tượng (từ 3 – 30 ngày tuổi) được ương ở mật độ 15 con/L là tốt nhất; ở giai đoạn 30 – 45 ngày tuổi, nghiệm thức ương 200 con/m2 là nghiệm thức có kết quả về tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá bống tượng tốt nhất.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm