Luận văn: Thử nghiệm sản xuất cá trê vàng (Clarias macroephalus Gunther, 1864) đa bội

Tác giả:

Huỳnh Tấn Hồng

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Luận văn: Thử nghiệm sản xuất cá trê vàng (Clarias macroephalus Gunther, 1864) đa bội
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.02MB | 3014 | 202 | hieuqt

Nội dung của đề tài là tiến hành sốc nhiệt trứng đã thụ tinh sau 15 phút ở 4oC trong 10, 20, 30 phút. So sánh các chỉ tiêu về tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở và tỷ lệ dị hình giữa cá trê vàng bình thường và cá trê vàng đa bội. So sánh tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng về chiều dài và khối lượng giữa cá sốc nhiệt và cá bình thường sau khi ương. Theo dõi các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, hàm lượng oxy hòa tan, NH3, NO2-.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm