Luận văn: Phát triển qui trình mPCR (multiplex Polymerase Chain Reaction) phát hiện đồng thời MBV (Monodon baculovirus), WSSV (White spot syndrome virus) và gen beta actin của tôm sú (Penaeus monodon)

Tác giả:

Trần Viết Toàn

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Luận văn: Phát triển qui trình mPCR (multiplex Polymerase Chain Reaction) phát hiện đồng thời MBV (Monodon baculovirus), WSSV (White spot syndrome virus) và gen beta actin của tôm sú (Penaeus monodon)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.4MB | 1677 | 52 | hieuqt

Thực hiện quy trình PCR phát hiện MBV (Karlo et al., 2006; Thực hiện quy trình mPCR phát hiện MBV và nội chuẩn β – actin; Thực hiện quy trình mPCR phát hiện WSSV, MBV và nội chuẩn β – actin

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm