Luận văn: Tìm hiểu một số chỉ tiêu huyết học ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá rô phi (Oreochromis niloticus)

Tác giả:

Dương Thành Long

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Luận văn: Tìm hiểu một số chỉ tiêu huyết học ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá rô phi (Oreochromis niloticus)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.21MB | 2479 | 80 | hieuqt

Nội dung của đề tài là so sánh sự thay đổi số lượng hồng cầu, số lượng và các loại tế bào bạch cầu của cá tra ở các giai đoạn khác nhau.

So sánh sự thay đổi số lượng hồng cầu, số lượng và các loại tế bào bạch cầu của cá rô phi ở các giai đoạn khác nhau.

So sánh sự thay đổi số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu và từng loại bạch cầu giữa cá tra và cá rô phi ở các giai đoan khác nhau.

Đánh giá sự tương quan giữa trọng lượng và số lượng các loại tế bào máu.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm