Xác định chỉ tiêu sinh hóa và khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm càng xanh ((Macrobrachium rosenbergii))bị bệnh đục cơ nuôi ở thành phố Cần Thơ

Tác giả:

Phạm Minh Trúc, 2009

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87, ltxuyen2010 edit
Xác định chỉ tiêu sinh hóa và khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm càng xanh (<i>(Macrobrachium rosenbergii)</i>)bị bệnh đục cơ nuôi ở thành phố Cần Thơ
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.25MB | 2190 | 46 | hieuqt

Đề tài được thực hiện nhằm xác định chỉ tiêu sinh hóa và khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm càng xanh bị bệnh đục cơ nuôi ở  thành phố Cần Thơ. Vi khuẩn trong đề tài là những chủng vi khuẩn phân lập từ mẫu huyết tương tôm càng xanh bị bệnh đục cơ  được phục hồi từ tủ -80 O C của bộ môn Sinh học và Bệnh thủy sản – Khoa thủy sản – ĐHCT. Sau khi kiểm tra đặc tính sinh lý và một vài chỉ tiêu sinh hóa cơ bản cùng với kết quả test kit API 20E đã định danh được 3 nhóm vi khuẩn: Aeromonas gồm 12 chủng trong đó có một chủng là Aeromonas hydrophila; Enterobacter 3 chủng và Pantoea 1 chủng. Kết quả kiểm tra kháng sinh  đồ của 16 chủng vi khuẩn với 8 loại kháng sinh thường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhìn chung rất nhạy cảm với kháng sinh. Cả 3 nhóm vi khuẩn đều nhạy với Streptomycin, Colistin, Norfloxacin, Flofenicol, Doxycycline và Ciprofloxacin. Tuy nhiên, khả năng mẫn cảm của vi khuẩn đối với colistin không cao; oxolinic acid cũng khá nhạy chỉ duy nhất có một chủng kháng. Riêng amoxyciclin kháng hầu như hoàn toàn chiếm 93,75%.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm