Xác định đặc điểm sinh hoá và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh mủ gan Edwardsiella ictaluri trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

Tác giả:

Phạm Thị Ngọc Xuân, 2009

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87, ltxuyen2010 edit
Xác định đặc điểm sinh hoá và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh mủ gan <i>Edwardsiella ictaluri</i> trên cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>) nuôi thâm canh ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.4MB | 2645 | 75 | hieuqt

Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu mức độ xuất hiện và tính kháng thuốc của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra bệnh mủ gan nuôi thâm canh ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Kết quả cho thấy vi khuẩn E. ictaluri  xuất hiện hầu hết ở các vùng nuôi. Kết quả phân lập từ mẫu cá đã xác định được 84 chủng thuộc nhóm vi khuẩn Edwardsiella. Qua kiểm tra các chỉ tiêu cơ bản như nhuộm gram, tính di động, oxydase, catalase chọn ra 10 chủng để tiến hành định danh theo phương pháp truyền thống và kit API 20E được cả 10 chủng đều là E. ictaluri. Tuy nhiên kết quả kiểm tra API lại sai khác đối với một số chỉ tiêu (citrate, indole).

Kết quả chạy PCR một lần nữa khẳng định cả 10 chủng vi khuẩn đều là E. ictaluri khi tất cả đều hiện vạch sáng ở 407 bp. Kháng sinh đồ được thực hiện trên cả 10 chủng vi khuẩn E. ictaluri với 8 loại thuốc kháng sinh. Kết quả là 100% vi khuẩn kháng hoàn toàn với S (streptomycin) và OA (oxolinic acid), 100% vi khuẩn kháng với FFC (florfenicol), vi khuẩn nhạy nhất với AMX (amoxycillin). Riêng với DO (doxycycline) có 80% số chủng nhạy, 10% số chủng trung bình nhạy và 10% số chủng kháng. Nhìn chung trong tất cả 10 chủng thì chỉ có chủng CA4.4G đa kháng với cả S, OA, FFC và DO.

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) trên kháng sinh streptomycin đối với 2 chủng vi khuẩn đã phân lập ở trên, kết quả cho thấy vi khuẩn E. ictaluri kháng với streptomycin ở mức thấp (2-4 µg/ml).

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm