Luận văn: Xác định khả năng gây bệnh đục cơ của Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNv) và Extra small virus (XSV) trên tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Tác giả:

Nguyễn Thanh Tiến

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Luận văn: Xác định khả năng gây bệnh đục cơ của Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNv) và Extra small virus (XSV) trên tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.3MB | 2003 | 64 | hieuqt

Thực hiện thí nghiệm thăm dò xác định khả năng gây bệnh đục cơ của MrNV và XSV phân lập từ tôm càng xanh bị bệnh đục cơ; Xác định LD50 của MrNV và XSV trên tôm càng xanh

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm