Danh mục các loài thủy sản nước lợ và nước mặn Việt Nam

Tác giả:

Trung tâm nghiên cứu thuỷ sản III và Viện Hải Dương học Nha Trang. .

Ngày đăng: 08-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Danh mục các loài thủy sản nước lợ và nước mặn Việt Nam
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 5.58MB | 6304 | 220 | hieuqt

 Danh mục gồm 85 loài chia thành 5 nhóm chính: nhóm cá, nhóm nhuyễn thể, nhóm giáp xác, nhóm rong và nhóm các loài khác.

Với mỗi loài đ ợc cung cấp một số thông tin ngắn: tên Mục gọi, đặc điểm hình thái, vùng phân bố, điều kiện môi trường sống, đặc điểm sinh sản, giá thị trường và tình hình nuôi.

Tài liệu của Trung tâm nghiên cứu thuỷ sản III và Viện Hải Dương học Nha Trang. .

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm