Angelfish

Tác giả:

Robert Goldstein

Ngày đăng: 27-03-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Angelfish
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 11.3MB | 2663 | 97 | hieuqt

These tropical reef-dwellers make beautiful additions to any tank, but many are aggressive to other species. Here is detailed advice on keeping active, healthy Angelfish.

Barron's comprehensive Pet Owner's Manuals are heavily illustrated and filled with useful information. They instruct owners on how to care for their dogs, cats, birds, fish, and other animals.

Books give advice on purchasing and acquiring, health care, feeding, and much more. Clear, straightforward texts are accompanied by full-color photos and anatomically accurate line art, as well as helpful tables and charts.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm