Giáo trình sản xuất cá giống

Tác giả:

TS. Nguyễn Văn Kiểm - Đại Học Cần Thơ

Ngày đăng: 08-04-2012
Đóng góp bởi: Lê Linh
Giáo trình sản xuất cá giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.34MB | 10181 | 1421 | hieuqt

Giáo trình đã trình bày một các chi tiết các cơ sở khoa học và các biện pháp kỹ thuật cơ bản của nghề sản xuất cá giống nước ngọt. Với việc cập nhật thông tin khoa học, các kết quả nghiên cứu trong thhực tế sản xuất, giáo trình đã cung cấp những kiến thức khoa học rất quan trọng và rất hữu ích cho sinh  viên ngành nuôi trồng thủy sản trong nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế sau này. Nội dung cụ thể của các chương bao gồm:

- Phần mở đầu: gồm 4 trang. Nêu lên nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của môn học. Khái quát khá đầy đủ về lịch sử phát triển của nghề nuôi cá và sản xuất giống cá trên thế giới và trong nước

Phần 1. Cơ sở sinh vật học của sự sinh sản nhân tạo các lòai cá nuôi.

Có 3 chương

- Chương 1: Một số đặc điểm sinh học của một số loài cá nuôi (11 trang). Khái quát các đặc điểm sinh học như hình thái, phân bố, đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của một số loài cá nuôi quan trọng.

- Chương 2: Sinh học và sinh sản một số loài cá nuôi (12 trang) nêu lân đác đặc điểm thành htục sinh dục của cá, các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục và thang bậc phân chia các giai đọan thành của tuyến sinh dục đực và cái.

- Chương 3: Các ýêu tố ảnh hưởng đấn sự thành thục của cá (25 trang) bao gồm (i) các yếu tố nội tiết (hệ thống tuyến nôi tiết của tuyến yên và các tuyến nội tiết khác, cac steroid của tuyến sinh dục của tuyến sinh dục, cơ chế phóng thích và ức chế sự tiết hormon sinh dục) và các yếu tố môi trường (yếu tố dinh dưỡng, thủy lý, thủy hóa); (ii) cơ chế điều khiển quá trình chín và rụng trứng của hormon; (iii) các giai đoạn phát tiển phôi và hậu phôi và các tác nhân ảnh hưởng đấn sự phát triển này.

Phần 2: Kỹ thuật nuôi vỗ, kích thích sinh sản và ương nuôi một số lòai cá kinh tế ở ĐBSCL.

Gồm có 4 chương:

- Chương 1: Nguyên tắc chung của biện pháp nuôi vỗ cá bố mẹ (6 trang) cung cấp những kiến thức cơ bản của các biện pháp kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ.

- Chương 2: Kích thích cá sinh sản (9 trang). Chương này cung cá6p cho sinh viên những kiến thức quan trọng về sinh sản nhân tạo các loài cá bao gồm đánh giá sự thành thục của cá, phương pháp sử dụng hormon để kích thích cá sinh sản và phưong pháp ấp trứng cá.

- Chương 3: Những vấn đề kỹ thuật cơ bản khi ương cá con (8 trang). Nôi dung bao gồm các vấn đề kỹ thuật cơ bản của việc ương nuôi cá giống từ tập tính của cá con cho đến biện pháp kỹ thuật ương cá.

- Chương 4: Vận chuyển cá (6 trang).Với các nội dung về cơ quan hô hấp của cá, các yếu tố ảnh hưởng đến cá khi vận chuyển, các giải pháp nâng cao tỷ lệ sống khi vận chuyển cá và một số phương pháp cụ thể cho vận chuyển cá.

Tuy nhiên, để nội dung giáo trình hòan chỉnh hơn. đề nghị tác giả điều chỉnh nôi dung sau:

- Tiêu đề của chương 3 (phần 1): nên điều chỉnh lại là “ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh sản của cá” vì phần này bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đấn sự thành thụcc của cá, cơ chế điều khiển sự chính trứng và rụng trứng, sự phát triển phôi và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển phôi.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm