Ương ấu trùng và hàu giống Thái Bình Dương

Tác giả:

Bộ NNPTNT

Ngày đăng: 08-04-2012
Đóng góp bởi: Lê Linh
Ương ấu trùng và hàu giống Thái Bình Dương
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.5MB | 2222 | 81 | hieuqt

1. Ấu trùng Trochophore (ấu trùng bánh xe) 

2. Ấu trùng chữ D (Veliger)

3. Ấu trùng đỉnh vỏ (Umbo)

4. Ấu trùng bám (Spat)

Bài 2: Nuôi tảo làm thức ăn cho ấu trùng

1. Chuẩn bị dụng cụ

2. Chuẩn bị bể nuôi tảo

3. Các loài tảo nuôi

4. Lựa chọn giống thuần

5. Chuẩn bị môi trường nuôi tảo

6. Nuôi sinh khối tảo

7. Thu hoạch tảo

Bài 3: Ương giống cấp 1

1. Chuẩn bị bể ương

2. Chuẩn bị nước, sục khí

3. Kiểm tra môi trường nước của bể ương

4. Đưa ấu trùng vào bể ương

5. Chăm sóc ấu trùng 

6. Quản lý bể ương

7. Thu hoạch ấu trùng cấp 1 

Bài 4: Ương giống cấp 2

1. Xác định nơi ương

2. Xác định môi trường

3. Thực hiện thả giống

4. Chăm sóc

5. Quản lý nơi ương hàu

Bài 5: Thu hoạch, vận chuyển hàu giống

1. Xác định thời điểm thu hoạch hàu giống

2. Kiểm tra chất lượng hàu giống

3. Thu hoạch hàu giống

4. Vận chuyển hàu giống

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm