Bệnh học thủy sản - Phần1/4

Tác giả:

Bùi Quang Tề

Ngày đăng: 23-03-2012
Đóng góp bởi: Tepbac.com
Bệnh học thủy sản - Phần1/4
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.3MB | 11435 | 1417 | phongt94

Nuôi trồng thuỷ sản ngày càng có vị trí quan trọng trong ngμnh kinh tế của nước ta. Để có năng suất và sản lượng tôm, cá, ba ba, các địa phương đã ứng dụng nhiều loại hình nuôi tôm, cá và mở rộng diện tích nuôi, do đó việc đảm bảo chất lưung sản phẩm và bệnh của tôm, cá, các thuỷ đặc sản khác có nhiều vấn đề phát sinh.

Trong mấy năm gần đây, bệnh tôm, cá và các thuỷ đặc sản khác đã xuất hiện ở nhiều vùng trong cả nước. Bệnh đã gây nhiều tổn thất cho phong trμo nuôi trồng thuỷ sản. Sản phẩm làm ra không được thu hoạch hoặc chất lượng giảm không phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu, cho nên công tác phòng chống
dịch bệnh cho nuôi trồng thuỷ sản đang đòi hỏi cấp bách.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm